สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Story of Ming Lan

   Full
   นักแสดง: Zhao Liying WilliamFeng ZhuYiLong ShiShi Karlina Zhang
   "Set in the Northern Song dynasty, the story revolves around Sheng Minglan, the unfavoured sixth daughter of an official. After being mistreated by her legal mother and bullied by her half-sisters, Minglan learns to hide her skills and true intentions, and ultimately succeeds in avenging her biological mother’s death. She meets Gu Tingye, who initially dislikes her but after witnessing her wits and intelligence, decides to help her. They eventually fall in love with each other. After Gu Tingye becomes a powerful official, he successfully makes Minglan his wife. As his wife, Minglan helps guard against his unpleasant relatives and purges the court of corrupt ministers. The couple eventually earned their happily-ever-after, and Minglan rose to prominence as an influential figure of the Sheng family. "

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Held in the Lonely Castle

   Wang Kai and Jiang Shuying build picturesque country

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   Forever and Ever

   Another work of Allen Ren and Bai Lu

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   Dream of Chang'An

   Cheng Yi & Zhang Yuxi to Build Tang Legend

   VIP
   updated to 20

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Full

   Scarlet Heart

   Ruoxi and Master Four come together!

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Psychic Princess S2

   Watch Prince Ye court his wife online