• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Soul Land 2: The Peerless Tang Clan

   2023|Mainland, China|Trọn bộ 52 tập|MysteriousFantasy

   The Tang Sect in a turbulent world.

   There is nothing but martial spirit here. Ten thousand years after the founding of the Tang Sect, it is in relative decline. An extremely talented man was born. Can the new Shrek Seven Monsters revive the Tang Sect and bring it back to glory?

   A soul beast of over one million years old; Electrolux who can pick stars; The new soul utensil system that led to the decline of the Tang Sect... A lot of secrets are to be revealed.

   Can the secret weapons of the Tang Sect be sharp again? Can the Tang Sect regain its former glory?

   Đề xuất cho bạn

   To EP 36
   VIP

   Ask the fairy with my sword,how do I practice with no distraction?

   All 12 EPs
   VIP

   Sweet Bite Mark

   All 15 EPs
   WeTV Only
   All 106 EPs
   VIP

   The hoot of the immortality cultivation world is back!

   All 15 EPs
   VIP
   158회까지 업데이트
   VIP
   VIP