• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   탄서성공

   2020|중국 대륙|Trọn bộ 130 tập
   대재난 겪은 뒤 지구의 여러 생물들은 변이를 일으켰고 우승열패의 과정을 거쳐 주인공 나봉은 운묵성 주인의 계승을 받아 지구에서 가장 강한 3명의 인간 중 한 명으로 성장한다. 성공탐식거수와 싸우면서 그는 육신을 잃고 성공탐식수의 몸을 빼앗는다. 그리고 체내 세계에서 인류 분신을 만들어내고 지구를 벗어나 우주로 발을 내딛기 시작한다.

   Đề xuất cho bạn

   All 12 EPs
   Original

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   총35회
   VIP
   All 25 EPs

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   All 10 EPs
   Original

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!

   총4회

   클래식 판타지, 운황에서의 격정 스토리

   All 12 EPs
   WeTV Only

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   총265회
   VIP

   당문에 가입한 일, 이번 생에는 절대 후회하지 않으리

   VIP