• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   I Want to Resign Every Single Day

   Trọn bộ 21 tập

   Wang Zihao Han Leyao
   The secretary Bai Jing resigned to president Jin Shi’an because of unsatisfactory with his work arrangement and unexpectedly fell into the time loop. In this process Bai Jing uncovered the truth why Jin Shi’an made difficulties for her and found his shining points. During the period of knowing each other, they solved the crisis of company together and gained true love.

   Đề xuất cho bạn

   VIP
   Full

   My Honey

   Full

   The Emperor's Love Swap

   VIP
   Full

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   Please Love Me

   Full

   The girl reborn from the fire

   Full

   Fall In Love After Marriage

   VIP