สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   WeTV Only
   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   VIP
   updated to 22

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer