• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   CHUANG 2020: All Star Rating

   Trọn bộ 5 tập

   CHUANG 2020: All Star Rating is derived from CHUANG 2020. This program supplements the process of the trainees' performance, and it will show the initial ranking and the comments of the coaching staff.

   Đề xuất cho bạn

   Full

   Two-sided Life of Fat Mansion Becoming Handsome

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   How do Jackson Yi ,Kenny Lin and Jim Yu conquer the children?

   VIP

   Queen Spooky Came back to Life: Beasts Coming Up

   Full

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   How do you feel about having two children at home?

   Full

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   Full

   There's no need to say much about love.

   2019-06-05

   He Jiong and jackson take everybody to reveal the Secrets of the fridge!

   VIP