สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   My Mermaid Boyfriend

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   WeTV Only
   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong