สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Zi Sean Xiao
   Lin Zhixiao, who is about to graduate as a senior, fell to the bottom of her life before graduation. Her father was hospitalized with cancer so that she had to give up her job opportunities in other famous enterprises and break up with her boyfriend. All the good imagination about love and future life were broken at this moment. At that moment, Gu Wei, the doctor in charge of her father, entered the life of Lin Zhixiao. At the beginning of love, we often don't know that it's love. Both of them have been hurt in love and don't believe in love. We met, known and loved each other step by step. they've had doubts and waves, misunderstandings and the bottom in their life time. But in the process of love, the two people increasingly feel that each other is the one who can entrust the rest of their lives.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   WeTV Only
   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love