สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Farewell to Arms

   Full
   นักแสดง: Hans Zhang JunyanJiao Sherman Ye Liu Haikuan Liu Changde Zhang Yamei
   In July 1937, North China was in a critical condition, and the Japanese Army was preparing to launch an all-out war of aggression against China. A power struggle played out in Heishizhai, Chahar Province. Zhang Songling, a famous scholar, was framed by traitors, and his family got massacred before his wedding. The desperate Zhang resolutely joined the army. Through several hard battles, he greatly improved his military skills and understood clearly his role as a people defender. Later, Zhang came to the grassland after a major injury, joined the guerrilla under the leadership of the Communist Party of China (CPC), and united the local people to fight against the Japanese aggressors. He was touched by the great faith of the CPC and became one of its members as the leader of the guerrilla and the backbone of the red anti-Japanese forces. At great sacrifice, Zhang successfully drove the aggressors out of the grassland with his guerrilla.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full

   "Manga Man" Falling From The Sky

   "Manga Man" Falling From The Sky

   Full

   Talking Bones 2

   Talking Bones 2

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl