สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   The Bride of Habaek

   Full
   นักแสดง: Nam Joo Hyuk Shin Se Kyung Gong Myung Krystal Jung Lim Ju-hwan
   "The kingdom of God consists of three kingdoms, which are the kingdom of heaven, the kingdom of earth, and the kingdom of water. Among them, the emperor of the kingdom of water has the right to rule the three kingdoms. The jade seal made of three God stones in his hands represents his supremacy. Time flies, the emperor has been in his throne for three thousand years. One day, red water suddenly appears in the kingdom of water, which means that a new emperor is about to be born. The water God Hebo and the God servant Nan Xiuli come to the man’s world together, looking for the God stones scattered here and the three guardians of the God stones. Accidentally, Hebo meets a surgeon named Yin Suya and loses his power. Yin Suya, who admires science, has no faith in what Hebo said, just regarding it as nonsense. However, over time, Hebo's words are confirmed one by one. In the interaction between them, a love story unfolds between one God and one person. "

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full
   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Preview

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.