สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   What The Duck The Serie

   WeTV Only
   Full
   นักแสดง: HeSuo ChenSaisai O Puwanai Sangwan
   Liu Shiqi is a senior high school educated girl.Her family is poor from her childhood ,but she stiil does not bow to her fate.She has mastered the Chinese, English and Thai languages with her own efforts, and with the help of the airline's general manager boyfriend, she becomes a flight attendant. Because of her boyfriend's family marriage contract, Shiqi only can go to Thai Daya Airlines to pursue her dreams. Zeyu follows Shi Qi and moves to Thai Daya Airlines. In Thai Daya Airlines,Shiqi and a new stewardess who named Mengjie become good friends.Actually Mengjie choose to be a airline stewardess because of her boyfriend.But when Mengjie is helpless ,her colleague Haowen is always by her side. With many kinds of misunderstandings and coincidences, the love between these two couples has been tested again and again. Finally, Haowen confesses to Mengjie and Zeyu asks Shiqi to marry him on the plane.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   updated to 4B
   VIP
   Full

   Dear Probationary Girlfriend

   Romance between Kitchen Maid and Domineering CEO

   VIP
   updated to 4

   Love Like the Galaxy

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   VIP
   updated to 18

   Love Start From Marriage

   From marrige to love - CEO and the Replacement Bride

   VIP
   Full

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   VIP
   updated to 32

   Hello, My Shining Love

   Hello, My Shining Love

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   updated to 8B

   My Lecturer My Husband S2

   My Lecturer My Husband S2

   VIP
   updated to 18

   Deity Of Love

   How Love Starts and Becomes Obsession