สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   What The Duck The Serie

   WeTV Only
   Full
   นักแสดง: HeSuo ChenSaisai Puwanai Sangwan
   Liu Shiqi is a senior high school educated girl.Her family is poor from her childhood ,but she stiil does not bow to her fate.She has mastered the Chinese, English and Thai languages with her own efforts, and with the help of the airline's general manager boyfriend, she becomes a flight attendant. Because of her boyfriend's family marriage contract, Shiqi only can go to Thai Daya Airlines to pursue her dreams. Zeyu follows Shi Qi and moves to Thai Daya Airlines. In Thai Daya Airlines,Shiqi and a new stewardess who named Mengjie become good friends.Actually Mengjie choose to be a airline stewardess because of her boyfriend.But when Mengjie is helpless ,her colleague Haowen is always by her side. With many kinds of misunderstandings and coincidences, the love between these two couples has been tested again and again. Finally, Haowen confesses to Mengjie and Zeyu asks Shiqi to marry him on the plane.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   updated to 10

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   VIP
   updated to 36

   Lady Of Law

   Jiang Shuying and Liu Mintao, Ladies of Law

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   updated to 18

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   VIP
   updated to 24
   VIP
   updated to 24

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   WeTV Originals
   Full

   Manner of Death

   Manner of Death