สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Empress of the Ming

   Full
   นักแสดง: TangWei ZhuYawen DengJiajia ZhenyuQiao Wu Yue LiangGuanhua
   " In the fourth year of Emperor Jianwen in Ming dynasty, Zhu Di led his troops to conquer the imperial capital . The censor named Jing Qing and his wife were killed.Their eldest daughter was saved by lieutenant Sun Yu ,and their second daughter was saved by Prince .Ten years later, the two sisters all married into the royal palace and witness a new period fo history. "

   แนะนำสำหรับคุณ

   Trace

   Trace

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   WeTV Only
   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Falling Into Your Smile

   Xu Kai and Cheng Xiao chase dreams passionately.

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   WeTV Only
   Full

   Sand Puzzle

   Wu Lei and Qinhao opens their adventure tour.

   My Poison Lover

   My Poison Lover

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Love Under the Stars

   Love Under the Stars