สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Master Devil SS1

   Full
   Full
   นักแสดง: Li Hongyi Xing Fei Zhang Jiongmin Jason Fu
   An Chu Xia has been living a life of dependence with her mother. Her mother's death plunged her into despair and helplessness. The kind-hearted and rich Tai Jiang Yuanyuan took her in. Everyone admires her for a luxurious life, but only she knows the warmth and coldness of her life. As the fiancee of Han Qi Lu, the young master of the Han family, she entered the aristocratic school. In fact, she and Han Qi Lu did not like each other. Every time they meet, they will quarrel. The situation in aristocratic schools is very depressed. The students in the class living a life of plenty of clothes and food. An Chu Xia decided to start with herself and change the current situation. Meanwhile, Ling Han Yu and Jiang Chen Chuan both like her, and the relationship between her and Han Qi Lu has slowly changed.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   WeTV Only
   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   Dragon Day, You're Dead SS2

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   WeTV Only
   Full

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   WeTV Only
   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory