สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   Full
   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   Original
   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   WeTV Only
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   WeTV Only
   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   WeTV Only
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.