• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   니급아적희환

   2022|중국 대륙|Trọn bộ 28 tập|로맨스 · 드라마
   왕옥문
   왕자기
   여주인공 민후이와 남주인공 신치는 우연한 계기로 사랑에 빠지지만, 오해로 인해 헤어진다. 몇 년 후, 민후이와 신치가 재회하면서 설렘은 사랑의 시작일 뿐이라는 것을 깨닫는다. 두 사람은 직장 생활과 삶에서 서로를 향한 복잡하면서도 애틋한 감정의 장면을 연출한다.

   Đề xuất cho bạn

   All 25 EPs
   VIP

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   All 40 EPs

   Twin Sisters

   All 20 EPs

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.

   All 24 EPs
   VIP

   Wife's Revenge

   All 24 EPs

   Smile to Life

   All 38 EPs

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   All 30 EPs
   VIP
   총38회
   VIP

   바닷가에서 펼쳐지는 달콤한 로맨스

   All 45 EPs
   WeTV Only

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   All 30 EPs
   VIP

   My Girlfriend is an Alien S2 (Indonesia Audio)

   VIP