• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   Scumbag System

   2020|Mainland,China|Trọn bộ 10 tập|MysteriousFantasy

   An ordinary youth——Shen Yuan who is a reader of the novel <crazy fairy magic road>. After read the book, he scold out activation code and trigger the mysterious system so that he cross into the book world and penetrate into the body of villain——Shen Qingqiu.

   Đề xuất cho bạn

   총35회
   VIP
   All 15 EPs

   You don't understand, It's also love

   총265회
   VIP

   당문에 가입한 일, 이번 생에는 절대 후회하지 않으리

   All 32 EPs

   Traditional Costume · Romance · Story

   All 30 EPs

   Warm and Healing Daily Life

   All 50 EPs
   VIP

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   All 12 EPs
   Original

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   All 12 EPs
   Original

   Magic fire have surrendered! Xiao Yan mastered the fighting skill——Buddha anger Lotus!

   To EP 48
   WeTV Only

   Brother and sister laugh so hard everyday.

   All 12 EPs
   WeTV Only

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   VIP