• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Martial Universe S4

   2023|Mainland, China|Trọn bộ 12 tập
   In the world of the Great Yan Empire, strength commands respect. Lin Dong, from the banished Lin Clan, witnesses his family's downfall at the hands of Lin Langtian, a prodigy of the clan. Driven by revenge, Lin Dong seeks to avenge his family's suffering. His journey takes an unexpected turn when he discovers a mysterious talisman, unraveling a destiny beyond his imagination.

   Đề xuất cho bạn

   All 12 EPs
   Original

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   All 12 EPs
   VIP
   All 12 EPs
   VIP
   All 42 EPs
   VIP

   Three Heroes of Zichuan's adventure on Xichuan Continent

   To EP 35
   VIP

   Ask the fairy with my sword,how do I practice with no distraction?

   총16회
   단독 업로드

   일대종사가 속세로 뛰어들어가는 검심 수련

   All 15 EPs
   WeTV Only
   All 15 EPs
   VIP
   VIP