สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of Fei

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhao Liying Wang Yibo Zhang Huiwen RuoxuanChen Oscar Sun Pinky Zhou Zhang Xinyu Andrew Leng
   In the dynasties of the Nanbei, the world were in turmoil, and the "South Blade" Li Zheng established the forty-eight villages in Shuzhong to teach the martial arts and live here. However, after Li Zheng's death, famous people in the world have also successively failed. Years later, a young man who claimed to be Xie Yun accidentally rescued Li Zheng's granddaughter Zhou Fei from the Forty-eight Village. Half a year later, Zhou Fei and Xie Yun met again in Huojiabao, but were hunted down by two masters at Qisha Villa, and the two were involved in a conspiracy. Zhou Fei was instructed by his predecessors, always sharpening his swordsmanship, and relying on a brave to kill Qisha, rebellion, capture the king of the enemy, and rescue the refugees. Xie Yun accompanied Zhou Fei, the two went together, did not give up, and finally calmed down this turmoil. The generation of rookies, represented by Zhou Fei and Xie Yun, Xie Yun has grown into a true "bandit gentleman", and Zhou Fei has finally become a "South Blade" guru!

   แนะนำสำหรับคุณ

   Demi-Gods and Semi-Devils

   Demi-Gods and Semi-Devils

   Full

   Princess Agents

   Zhao Liying's retrograde transformation of the goddess of war

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Nirvana in Fire

   Hugh with tactics is coming

   Arsenal Military Academy

   Arsenal Military Academy

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   WeTV Only
   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   The Theatre Stories

   The Theatre Stories