• ไม่มีประวัติเล่น
 • TH
   APP

   สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

   ดูแบบออฟไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

   เล่นวิดีโอได้อย่างไหลลื่นมากขึ้น

   เปลี่ยนโหมดกลางคืนได้ดั่งใจ

   สิทธิพิเศษของวีไอพี
   • ดาวน์โหลดไว
    ดาวน์โหลดเร็วกว่าปกติ 30%
   • ไม่มีโฆษณากวนใจ
    เต็มอิ่มทุกเนื้อหา
   • VIP ดูได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
    แบ่งกันดูได้ แชร์กันใช้ดี

   Transforming girlfriend

   Du Weihan WeiYuxuan XuMengyuan ShenShipeng CuiLingyu
   Hai Canhai, the director of the entertainment company, returned to China. She met her teacher Yu Yu and found the scar on her hand. She found that she might be the childhood playmate she had been looking for, so she was close to Yu Yu. In fact, Yu Yu has two other personalities, one is good at fist and the other is A beautiful, and the other is glamorous and moving, Lei Kaili, because the dance video and Hai Can's friend Mao Feng director walked together. Occasionally, Haican discovered that Yu Yu was the person she was looking for and learned about her multiple personality. Through further contact, it was learned that the rain was caused by the foster mother in the adoptive family. Since then, the sea can be guarded by the day, the two are in love, and under the multiple attacks of the former girlfriend of Haican, Yu Yu decided to leave Haican. At this time, Lei Kaili sneaked in, took the body's mastership, and gradually became popular, Haican wanted the rain to return to the side, but suffered a car accident, forgot the rain, and mistakenly thought that he was compounded with his ex-girlfriend. The care of the surrounding people awakened the rain, and the rain became a health, and he woke up with Hai Can. Hai Can returned to the rain, helped the rain to heal, healed the pain in the rain, and they never left. Win a happy life。

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Fortune girl transmutation capture president's heart

   VIP
   Full

   Another work of Allen Ren and Bai Lu

   Full

   Edward Zhang and Janice have the most adorable age difference love

   WeTV Only
   Full

   90's Genius Boy and Sassy girl

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S2

   Dominant Female Boss "Subdues" Gentle Male Doctor

   VIP
   Full

   The striker girl falls in love with a genius.

   Full

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   Full

   The overbearing officer falling in love with Zhao Li Ying

   VIP