• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   The Love by Hypnotic(Thai Ver.)

   Trọn bộ 36 tập

   Alen Fang
   Ling Meishi
   Zhang Bohan
   Zhou Zixin
   Dong Yanlei
   Ni Hanjin
   The story is about "Princess Xiyue" Li Mingyue and "Prince Zi" Li Qian in the state of Beixuan who didn't like each other. They were forced to get married. Li Qian remembered what had happened before when he was hypnotized by Li Mingyue. For reviving his memory, Li Qian accepted this wife.They experienced a variety of things and finally got a happy ending.

   Đề xuất cho bạn

   All 32 EPs
   VIP

   Together Vin Zhang and Janice Wu grow for their dream

   To EP 14
   VIP

   A Date With The Future

   To EP 16
   VIP

   Sean Xiao and Li Qin Become Hot-blooded Youth in the 1970s

   All 24 EPs
   VIP

   Yuan Shanshan and Du Chun encountering a marital crisis

   To EP 262
   VIP

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   All 28 EPs
   VIP

   Wang Yuwen and Wang Ziqi Work Again as a Couple

   To EP 18
   VIP

   Dilraba Challenges to Act Female Prosecutor

   All 10 EPs
   VIP
   To EP 18
   VIP

   Yan Xi and Xu Xiaonuo Renewed their Previous Love

   VIP