สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Trace

   นักแสดง: Jones Xu Yao Di WangXin GaoYufei  Zhang Junran Xu Fangzhou
   It tells the story of the public security organ's major case squad unitedly solve many strange cases. The squad is represented by forensic doctor Liao Yan and criminal psychology expert Liang Maiqi. The protagonists Liao Yan and Liang Maiqi are both young criminal experts who have returned from abroad. They apply professional skills in their respective fields, with the close cooperation of all the police in the major case squad, they have cracked odd cases one after another. They are in danger for many times but in the end they resolve the crisis and complete one mission after another with their wisdom and courage. And other young officers of the major case squad also gain friendship and growth in the detection of suspicious cases again and again.