• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Love Crossed

   Trọn bộ 36 tập

   Chung Chung Yu
   R1SE He Luoluo
   Zhang Linghe
   Dai Luwa
   Fan Shuaiqi
   Yan An
   Chang Bin
   Ming Dow
   It tells a series of love experiences and encounters of two heroines and four "virtual" idols. This drama is to call on everyone to return to reality, cherish the present moment, and eventually to gain beautiful love.

   Đề xuất cho bạn

   All 30 EPs
   VIP

   She is his Achilles' heel and his armor

   To EP 16
   VIP

   Easy to guard the country, hard to repudiate her husband

   All 264 EPs
   VIP

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   To EP 10
   VIP

   Destined Reunion, Love in the Rainforest

   All 25 EPs
   VIP

   Nine Righteous People Spend Seven Years to Clear a Girl's Name

   All 38 EPs
   VIP

   Ni Ni and Bai Yu Embark on an Adventurous Journey Together

   All 56 EPs
   VIP

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   All 50 EPs
   VIP

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   To EP 14
   VIP
   To EP 130
   VIP

   Perfect World

   VIP