• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè

   Novoland: The Castle in the Sky

   Trọn bộ 28 tập

   Ruo yun Zhang
   Guan Xiaotong
   Liu Chang
   JingyiJu
   RuoxuanChen
   Novaland: The Castle in the Sky is a TV series co-produced by Tencent Penguin Pictures and SMA, directed by Yang Lei and produced by Fan Feifei and Fang Fang, act by Zhang Ruoyun, Guan Xiaotong, Liu Chang, Ju Jingzhen, Chen Ruohuan, Zhao Jian, Zhang Luyi, Liu Min and Alia. The story happend in a land with mysterious , after years of peace, the the feathered tribe and the human beings have the tensions in the situation. The high value youth idols take you to open the beautiful interpretation of sadomasochistic fantasy trip.

   Đề xuất cho bạn

   All 32 EPs
   VIP

   Together Vin Zhang and Janice Wu grow for their dream

   To EP 17
   VIP

   A Date With The Future

   To EP 20
   VIP

   Sean Xiao and Li Qin Become Hot-blooded Youth in the 1970s

   All 24 EPs
   VIP

   Yuan Shanshan and Du Chun encountering a marital crisis

   To EP 262
   VIP

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   All 28 EPs
   VIP

   Wang Yuwen and Wang Ziqi Work Again as a Couple

   To EP 21
   VIP

   Dilraba Challenges to Act Female Prosecutor

   To EP 03B
   VIP
   All 10 EPs
   VIP
   To EP 18
   VIP

   Yan Xi and Xu Xiaonuo Renewed their Previous Love

   VIP