• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Prince of Lan Ling

   2013|Mainland,China|Trọn bộ 46 tập|Romance · Traditional Costume · Story
   Shu-KaiChung
   Phùng Thiệu Phong
   Lâm Y Thần
   Trần Hiểu Đông
   Trạch Thiên Lâm
   Ngụy Thiên Tường
   Hồ Vũ Uy
   Mao Lâm Lâm
   Vương Địch
   Chu Hải Quân
   Đới Xuân Vinh
   Hà Trung Hoa
   More than 1400 years ago, the war continued, the Northern Qi people against the enemies under the king'lead, and build a solid wall to proect themselves. During a battle with the Northern Zhou , the King Lanling accidentally intruded into the Isolated villages.Yang Xuewu, the futurity of village, fell in love with King Langling and knew Yuwen YI as friend. To built his own country , Yuwen Yi needs support from Yang Xuewu's identity. He tried to break the relationship of Yang Xuwu and King Langlin but failed. Xuewu and King Lanling worked hard within the feudal land, making the feudal Lanling rapidly develop into the richest feudal land of the Qi state, and won the hearts of the people. Emperor Gao Zhan of the Northern Qi was jealous of the prince's high latitude because of his beautiful words. He begged him not to pass on the throne to the Lanling King overnight. Unexpectedly, he killed his father and succeeded the emperor by mistake in the struggle. Then he designed and harmed the Lanling King and Yang Xuewu, which plunged the Lanling King into internal and external troubles and decided by the snow dance. The heart and the king of Lan Ling live and die...

   Đề xuất cho bạn

   Trọn bộ 55 tập

   Tỉ muội Hồ Băng Khanh và An Dĩ Hiên bị cuốn vào bí mật cung đình

   All 22 EPs
   VIP

   A married woman steps into a parallel universe to seek revenge

   Trọn bộ 24 tập

   Đếm Ngược Thời Gian Để Gặp Em

   Trọn bộ 34 tập
   VIP

   Sếp tổng ngồi xe lăn theo đuổi thiếu nữ ngọt ngào

   Trọn bộ 34 tập
   VIP

   Cẩm Ngôn Truyện

   Trọn bộ 12 tập
   Original

   Magic fire have surrendered! Xiao Yan mastered the fighting skill——Buddha anger Lotus!

   Trọn bộ 20 tập

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.

   Trọn bộ 36 tập
   VIP