• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   The Legend of Grave Keepers

   Mainland,China|Trọn bộ 32 tập|Martial arts · Traditional Costume · Romance · Story
   Dịch Bách Thần
   Mã Chấn Hoàn
   Vương Nguyệt Đình
   Tôn Lộ Lộc
   Trần Vũ Thành
   Triệu Đông Hạo
   Hàn Trung Vũ
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   Đề xuất cho bạn

   All 19 EPs
   VIP

   Soulmate

   All 10 EPs

   The unexposed clips are presented exclusively

   All 29 EPs
   VIP
   Trọn bộ 60 tập
   VIP

   Thiếu niên cải mệnh phục thù cho gia đình

   Trọn bộ 24 tập
   VIP

   Chuyện tình ngọt ngào của Ngô Hy Trạch và Vương Ngọc Văn

   Trọn bộ 50 tập
   VIP

   Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhan sắc khuynh thành cùng ra mắt

   Trọn bộ 24 tập
   VIP

   Mối tình ngọt ngào của bộ đôi Đàn Nhi - Liên Thành

   Trọn bộ 35 tập
   VIP

   Thiếu niên tiên môn trừ hại xua đuổi ta ma cho người dân

   Trọn bộ 24 tập

   Cáo trắng ngàn năm tình cờ gặp gỡ thiếu nữ tràn đầy sức sống

   VIP