สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Golden Blood

   นักแสดง: TARA TIPA Napat Na ranong Sugus Buntawit Tragulpanich Teachapat Pinrat
   ‘Golden Blood, Love Enormously’ True love is giving one’s life for another. Sky, son of an upcountry mafia has to live with Sun, the bodyguard that his father sent to protect him without his consent. Sky resists his father command and try to pull Sun’s leg. But all the tricks seem to draw them closer instead. Then, they have to go through the deadly situation times and times together. Sky begins to feel very good with Sun and Sun feels the butterfly flutter in his chest at the same time. But Sun has to restrain his feeling. And when Sun has to risk his life to protect Sky again, all circumstances reveal the truth that Sky’s father has fostered Sun because Sky and Sun have the same very rare blood-type “The Golden Blood”. Sun has been continually given his blood to stock up in case of any mishap happen to Sky. This know binds them even closer and immensely. Will God or destiny helps them to be together? Or will there be anything to pull them apart? Golden Blood, Love Enormously.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full
   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.