สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Gravity of A Rainbow

   Full
   นักแสดง: Godfrey Gao Xuan Lu Zhang Liang Vivian Dawson Yue Yi'en Lin Youwei BabyZhang Denny Huang
   He Caihong, who is bent on finding a "soul mate", falls in love with Ji Huang, a young professor who is knowledgeable, romantic and shared the same interests with Caihong. However, her mother Li Mingzhu resolutely opposed it, and determined that the ideal son-in-law was Su Donglin, a family friend and childhood friend of CaiHong. With Xiafeng's unemployment, Han Qing, Caihong's best friend, joins company Xia Feng was in with the help of Caihong and is put in an important position by the boss. She becomes a strong opponent of Lili, Cai Hong's another best friend. The friendship of the three is challenged. And when Cai Hong knows the fact that she was adopted she is in a dilemma of true love and mother's will. At the end she finally chooses her soulmate Ji Huang and gets the support from her family. At the same time the friendship of the three girl is regained.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   WeTV Only
   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   WeTV Only
   Full

   Sign Love

   The brain hole hits the sky

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   Super Star Academy

   A handsome boy enters Super Star Academy

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   Full

   My Mermaid Boyfriend

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid