สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   For My Love

   Full
   นักแสดง: Jin Dong TongLei PanHong WangZhixuan
   The retired teacher Qi Auntie has been widowed for many years, and all her thoughts are used by her granddaughter Tingting. Unexpectedly, her daughter-in-law suddenly divorced, and her granddaughter Tingting, who can sing and dance, was also deaf because of accident. The daughter left home, and the son-in-law remarried. In the face of all kinds of difficulties, Qi Aunt did not hesitate to shoulder the burden of taking care of Tingting. Tingting’s father won custody, and grandparents also came from the country. Aunt Qi did not give up the child, but had to conceal her identity and enter the former son-in-law's house as a nanny. Qi Aunt humiliated and took care of everything for Tingting, but she was misunderstood by everyone; she finally won everyone’s understanding with her sincerity and tenacity, but she suddenly fell ill and the doctor diagnosed her suffering from Alzheimer's disease. Aunt Qi did not fall down. She helped Tingting completely get rid of the shadows left by deafness for the rest of the time. She also helped Tingting rebuild her family and grandparents.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   updated to 12

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   VIP
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   VIP
   Full

   Lady Of Law

   Jiang Shuying and Liu Mintao, Ladies of Law

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   WeTV Originals
   Full

   Manner of Death

   Manner of Death