สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Unexpected

   WeTV Only
   Full
   นักแสดง: AustinLin HaofeiLi JunjieHuang U.linHuang
   It tells the story of the cartoonist He Jie who goes through his own comic book "Crystal Love" to save his female partner's love story. As the leading lady in the comic book Crystal Love, Huang Yilin's Pei Encai is a fantasy figure, which conforms to every boy's fantasy. In comics, it is official CP with hero, Yuan Cheng, but because of the way of solving it, the rhythm of all stories is disrupted. Pei Encai began to wonder if he really loved Yuan Cheng after he had gone crazy in pursuit of the hero. After unloading the woman's aura, Pei Encai became a "female man". Instead, a series of actions surprised the princess who thought she was the source of her illness, and began to like her, and the final outcome of how people wait and see.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   WeTV Only
   Full

   Soft Memory

   "Dream-catching drummer " Shi Zixun is full of charm.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College