สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full
   Full
   นักแสดง: AarifLee Zoey Meng YitongLi Wang Zhuocheng Ren Youlun QiZhong Sissi
   When the Lingyang Emperor was critically ill, there were rumors of the "Fu's Daughter Becomes Empress" among the people, and so Fu Yuzhan and Fu Jinzhan were involved in court disputes. Among the two daughters, one is active, good at literature, and another one is quiet, good at martial arts. They helped Xue Rong, the king of Jin, win the throne, but they finally had a misplaced marriage. In order to correct their mistakes and to assist Xue Rong, the two girls of the Fu family used wisdom and courage to quell the intrusion of neighboring countries and found the murderer who killed the late emperor, hence defeating the forces behind the scenes led by the princess.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   WeTV Only
   Full

   Unexpected

   The love adventure of a cartoonist

   WeTV Only
   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   Full

   Stairway to Stardom

   Fortune girl transmutation capture president's heart

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome