• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   투라대륙

   2018|중국 대륙|Trọn bộ 265 tập

   당문의 외문 제자 당삼은 몰래 내문절학을 배웠다는 이유로 당문의 추격을 당한다. 궁지에 몰려 절벽에 몸을 던진 그는 놀랍게도 자신이 죽지 않고 다른 신분으로 완전히 다른 세계로 온 것을 발견한다. 이곳은 이 바로 마법이나 투기 따위 없이 오로지 무혼(武魂)으로 가득한 투라대륙. 여기 모든 사람들은 6살 때 무혼전에서 무혼을 각성시킨다. 무혼은 동물일 수도, 식물일 수도, 기물일 수도 있다. 무혼은 사람들의 일상생활을 보좌하며 일부 무혼이 특별한 수련을 통해 전투에 이용할 수도 있다. 이들은 바로 투라대륙에서는 가장 강하고 명예로운 "혼사". 어린 당삼은 성혼촌에서 자신의 혼사 수련의 길을 걷기 시작하고 당문을 다시 부흥시키는 게 어떨까 하는 꿈을 품기 시작한다. 당문의 암기가 투라대륙에 도착한 순간, 당문의 암기가 투라대륙에 도착한 순간, 무혼이 각성되는 당삼은 이 무혼의 세계에서 당문의 명예를 다시 되찾을 수 있을까?

   Đề xuất cho bạn

   All 10 EPs
   Original

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!

   All 32 EPs

   Traditional Costume · Romance · Story

   총35회
   VIP
   All 12 EPs
   Original

   Wu Zhiji, Breaking the Sky, Moving the Heaven and the Earth

   All 12 EPs
   WeTV Only

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   All 12 EPs
   Original

   Magic fire have surrendered! Xiao Yan mastered the fighting skill——Buddha anger Lotus!

   All 12 EPs
   VIP

   Ten years of blood writing esports brilliant

   To EP 48
   WeTV Only

   Brother and sister laugh so hard everyday.

   총21회
   단독 업로드

   판웨밍, 가오웨이광, 절벽에 떠있는 관의 비밀을 캐다

   All 12 EPs
   Original

   A genius child who suddenly loses all his powers

   VIP