• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   The Founder of Diabolism (Thai Ver.)

   2018|Mainland,China|Trọn bộ 35 tập|MysteriousFantasy

   " Wen's family rampage, People can not live in peace. So the Heroes of Jianghu launched joined forces to attack Wen's family. Although "Yi Ling's ancestors" Wei Wu Xian has made a great contribution to overturning Wen's family. But however because he is too strong, and make a lot of people fear his power. So he was killed. After 13years , someone who donate the body to him, after that he can meet Lanwangji of Gusulan's family ,Jiang Cheng of Yunmengjiang's family and other old people again. By the way, Mystery in the past have never disappeared, Jianghu's mystery is coming back,

   Đề xuất cho bạn

   18회까지 업데이트
   VIP

   시대극 · 판타지

   All 24 EPs
   VIP

   An Immortal Falls in Love With a Witch

   166회까지 업데이트
   VIP
   총265회
   VIP

   당문에 가입한 일, 이번 생에는 절대 후회하지 않으리

   8A회까지 업데이트
   VIP
   To EP 15
   VIP

   Looking forward to seeing you again

   To EP 250
   VIP

   The God of War Dominates

   총24회
   VIP

   시대극

   총56회
   VIP

   오뢰 조로사 함께 세상에 나아간다

   111회까지 업데이트
   VIP
   VIP