• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   MAO XUE WANG

   2022|Mainland, China

   “Mao Xue Wang” is a scenario-based reality show that takes the relationship between original friends as the starting point. The show takes friendship as a link, and uses “Mao Xue Wang House” as the main shooting scene to tell the real and interesting stories between Mao Buyi, Li Xueqin and their friends who meet here every week, revealing the status quo of daily life amidst laughter, showing the rich youth life and spiritual world of young people today, and recording real growth.

   Đề xuất cho bạn

   All 15 EPs

   You don't understand, It's also love

   VIP

   The joining of Angelababy&Nathan Scott Lee

   Original

   Taste humanity at night

   All 16 EPs
   VIP

   Kunlun Tomb

   VIP

   Arriving alone, but setting off together.

   Disgustingly Delicious

   VIP