• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   download qrcode
   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP
   paly-background

   A Will Eternal

   2022|Mainland, China|Trọn bộ 135 tập|MysteriousFantasy

   To pursue immortality, Bai Xiaochun, an ordinary young man, lights up the Incense of Immortality to summon the immortals. But he gets struck by lighting many times becasue of that until he meets the Guide, Master Li Qinghou... A well-made Chinese anime about immortality cultivation with numerous fun plots. Come and watch it to fill your summer with joy.

   Đề xuất cho bạn

   To EP 254
   VIP

   The God of War Dominates

   All 10 EPs
   Original

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!

   All 265 EPs
   VIP

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   All 30 EPs

   Warm and Healing Daily Life

   All 32 EPs

   Traditional Costume · Romance · Story

   All 78 EPs

   Extraordinary adventure, a teenager reborn from adversity.

   To EP 145

   Everything Has a Boudary but Love and Hatred can't be Limited

   All 12 EPs
   WeTV Only

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   All 42 EPs
   VIP

   Three Heroes of Zichuan's adventure on Xichuan Continent

   To EP 44
   VIP
   VIP