สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Brilliant Girls

   Full
   นักแสดง: YinTao YiSong Zhao Jinmai Nita Hu Lianxin Sean Sun
   Dai Xixi, who was born in a rich family, only devotes herself into marrying someone and nurture her kids. Wen Ruxue, wedding planner, advocates having fun in love. She seems to be pretty wild but she is a girl of strong principle. Wen Xiaoyang cannot stand with her study in Australia, so she came to Shanghai to go to her sister Wen Ruxue. Beautiful workaholic Ding Huiqiao, Dai Xixi’s bestie, considers her work as the most important thing in life. Qi Yue met Wen Xiaoyang by accident and they became friends. These five different girls met each other, grew up and improve themselves and finally had their happy ending.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   As Long as You Love Me

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   WeTV Only
   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!