สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Bride of Habaek

   Full
   นักแสดง: Nam Joo Hyuk Shin Se Kyung Gong Myung Krystal Jung Lim Ju-hwan
   "The kingdom of God consists of three kingdoms, which are the kingdom of heaven, the kingdom of earth, and the kingdom of water. Among them, the emperor of the kingdom of water has the right to rule the three kingdoms. The jade seal made of three God stones in his hands represents his supremacy. Time flies, the emperor has been in his throne for three thousand years. One day, red water suddenly appears in the kingdom of water, which means that a new emperor is about to be born. The water God Hebo and the God servant Nan Xiuli come to the man’s world together, looking for the God stones scattered here and the three guardians of the God stones. Accidentally, Hebo meets a surgeon named Yin Suya and loses his power. Yin Suya, who admires science, has no faith in what Hebo said, just regarding it as nonsense. However, over time, Hebo's words are confirmed one by one. In the interaction between them, a love story unfolds between one God and one person. "

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   updated to 12

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   VIP
   updated to 38

   Lady Of Law

   Jiang Shuying and Liu Mintao, Ladies of Law

   VIP
   updated to 22

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   VIP
   updated to 24

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   VIP
   updated to 24
   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast