สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Boss & Me

   Full
   นักแสดง: Hans Zhang Zhao Liying Barkley Anne Shi
   Shanshan, who is kind by nature, is recruited into Fengteng Company because of her rare blood type. Even so, Shanshan has not forgotten her original intention and has been struggling! After the blood transfusion for the president Feng Teng's sister, Shanshan is rewarded with pork liver rice. And gradually she becomes Feng Teng's exclusive dish picker. Feng Teng changes his way to torture Shanshan, and Shanshan rebels for several times, but she loses to Feng Teng every time. Later, Feng Teng's childhood friend, Li Shu, returns home from abroad. Li Shu expresses her affection to Feng Teng, and begins to compete with Shanshan. Feng Teng’s good friend, Zheng Qi, has to help Li Shu to cope with Shanshan because he falls in love with Li Shu. Under such circumstance, the two instead confirm their determination to be together. Through all kinds of obstacles, Shanshan and Feng Teng become lovers in the end. At the same time, through continuous effort, Shanshan also bears fruit in her career and fulfills her dream!

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Forever and Ever

   Another work of Allen Ren and Bai Lu

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   WeTV Only
   Full

   Get Married

   Qiu Xinzhi, Tang Yixin's "Three Marriages"

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   Full

   K9 Coming...

   Police Flower Yang Rong and Police Dog Attack

   WeTV Only
   Full

   Head and brain SS2

   Song Xiaofeng's Dream-chasing Legend

   WeTV Only
   Full

   Legally Romance

   Z.TAO and Lareina Song Fall in Love Funnily