• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   Fights Break Sphere S5

   2022|Mainland,China|Trọn bộ 104 tập|MysteriousFantasy

   After a three-year contract, Xiao Yan finally met Xuan'er at Jianan Academy, after which he made close friends and founded Pan Sect; In order to continue to improve his strength and take revenge on the Yunlan Sect for his father, he went deep into the Heaven Burning Refining Gas Tower to devour the Fallen Heart Yan with his personal risk...

   Đề xuất cho bạn

   All 12 EPs
   Original

   Magic fire have surrendered! Xiao Yan mastered the fighting skill——Buddha anger Lotus!

   총35회
   VIP
   총21회
   단독 업로드

   판웨밍, 가오웨이광, 절벽에 떠있는 관의 비밀을 캐다

   All 12 EPs
   WeTV Only

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   All 52 EPs
   WeTV Only

   Wu Lei and Qinhao opens their adventure tour.

   All 60 EPs
   VIP

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   All 12 EPs
   VIP

   The boy changed his life into a king

   총18회

   판웨밍 버전 후바이의 새로운 모험

   All 30 EPs

   Warm and Healing Daily Life

   All 64 EPs
   VIP

   "Monster's Bar" comic-adapted live-action drama

   VIP