สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Hot Girl Bodyguard

   นักแสดง: MengshaHou HonghaoXu SuCheng ChengboFu
   Sun Yiman's former boyfriend Ren Xiaoyang was strangely missing. Two years later, Ren Xiaoyang was transformed into chairman of China's top dating website "Together". Police suspected that Ren Xiaoyang was closely related to the serious case of online gambling, launched a latent operation code-named "rescue".Sun Yinan applied to become her female bodyguard and went deep into internal investigation and evidence collection. The bodyguard worked hard, and Ren Xiaoyang repeatedly drove away Sun Yi man. But his wife, Wei Hua, who had a disability, tried hard to stay, and revealed that mysterious people wanted to take Ren Xiaoyang's life. Sun Yinan discovered that two couples were superficial and estranged. Ren Xiaoyang's assistant Wu Wei, partner Qin Dake, aunt Wei Hong are also doubtful, and Ren's basement is hidden, seems to be the key to solve the case. Ren Xiaoyang was assassinated. Sun Yinan took this opportunity to stay in Ren's house. As she approached the core of the truth step by step, Ren Xiaoyang found out her secret identity, and the crisis of life and death broke out immediately.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full
   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Preview

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.