สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Prince Who Turns into a Frog

   นักแสดง: YukeSongpaisan WannarotSonthichai
   Looktarn is a smart girl. In order to protect her hometown Chuen Chiva from being harmed by greedy businessmen, she created a legend about the ghost of frog. Thise businessmen are looking for an opportunity to invest in the village for their own benefit. One day, a cold, calm and serious businessman named Kin formulated a secret plan to build a high-end luxury resort. However, due to an accident, he lost his memory and has since become very friendly and enthusiastic. Looktarn began to take care of him, and they soon fell in love with each other and began to live happily. However, their happiness did not last long, because Kin's parents came to the village to take Kim back. Soon, he recovered all his memories. Unfortunately, Kin forgot everything that happened in the village, including Looktarn. Can Looktarn remind Kin of herself?

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   WeTV Only
   Full
   VIP
   Full

   The Millennial Preacher

   The Millennial Preacher

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   WeTV Only
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   WeTV Only
   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   WeTV Only
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   WeTV Only
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.