สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Sword Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Xian LiYitong Liu Yijun Yao Di Zhao Yuanyuan Peter Ho
   In the year of chaos, the people of all countries are still fighting. Ding Ning, who suffered from a series of genius actions in the wine shop, became the hottest existence in the Jianghu for a while because of his half day's mysterious experience and ten day's breaking through the scene. His eldest grandson, Xiao Xue, who pretended to be his little aunt, increasingly felt that the young man was like a dream of Bashan sword head Liang, whom she adored for many years. From Lushan association to Minshan sword Association, dingning and Prince yuanzichu, as well as baiyangdongshi brothers, have gradually developed into leaders of young people. Wang Yuanwu and his queen Ye Zhen began to feel uneasy. The truth of their betrayal of Liang Jingmeng and Bashan sword field was gradually revealed, and a decisive battle was ready. At this time, Yingguo is facing an unprecedented crisis. At present, life and death have become so insignificant. Time has complicated the original simple hatred. Separation and pain have made dingning more stable. This time, he doesn't want to come back.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Preview

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.