สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu Wen Zhu Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S2

   Please Don't Spoil Me S2

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   WeTV Only
   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Original
   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl