สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of the Phoenix (Thai Ver.)

   Full
   นักแสดง: Viva He Jones Xu CaoXiWen LiYaoxiang
   Set in the fictional Eastern Liang dynasty, circus performer Ye Ningzhi’s (He Hongshan) troupe enters the palace and stages a performance to celebrate the empress dowager’s birthday. The ambitious grand princess (emperor’s sister) decides to cause mischief by framing her for treason, though the heroine is saved by strategist Wei Guang (Xu Zhengxi), and falls in love at first sight with him. When Ye Ningzhi enters the palace two years later as the empress’ maid, she stands up for her fellow servants, and refuses to sacrifice her conscience in the face of power. Ye Ningzhi also works together with Wei Guang to crush the grand princess’ plan to usurp the throne, and catches the eye of the emperor in the process.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Eternal Love (Thai Ver.)

   Honest couple sweet love

   Mirror: A Tale of Twin Cities

   Li Yifeng and Yukee Chen travel in fairyland.

   Full

   The Untamed Exclusive Behind the Scenes

   The unexposed clips are presented exclusively

   Full

   Justice Bao : The First Year (Thai Ver.)

   Top classic Chinese TV drama is comeback in the new version

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   A Female Student Arrives at the Imperial College (Thai Ver.)

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   WeTV Only

   The Romance of Tiger and Rose (Thai Ver.)

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Full

   The Eternal Love S2 (Thai Ver.)

   The warm-heartedness Couple are so sweet