สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Forget You Remember Love

   Mon.-Wed. at 7 PM(2EP/Day) | VIP Full EP
   VIP
   Full
   นักแสดง: Xing Fei Jin Ze Jiang Xingcheng Li Zhengjun Cavan Wen Jurat
   There are two main characters in this series, the first is Ye Qianyu, a girl called "the first Madam of fishing village ", and second is Shan Junha, a digital junkie prince who believes that "return rate is everything". It was impossible for them to have an intersection, but fate used an unexpected car accident tied them together. Shan Junhao's cold temperament changed because of his amnesia and turned into cute and considerate Tong Hao. On the beautiful island, Ye Qianyu gradually fell into a romantic relationship with Tong Hao. Ye Qianyu was in conflict after knowing Tong Hao's real identity is Senwell Group's general manager. Tong Hao regained his memory by a conspiracy and became a cold “prince” again, his feelings for Ye Qianyu faded away at the same time. Ye Qianyu, meanwhile, had to face the subversive reconstruction of the island by the Senwell Group headed by Shan Junhao and to work hard to find her beloved boyfriend back. Facing the double pressure of love and life, Ye Qianyu had to grow stronger....

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   WeTV Only
   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer