สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mermaid Prince

   Full
   Full
   นักแสดง: Li Xiangzhe Wu Xinti Wang Luxin
   Shen Muxin, an online magazine columnist, was rescued by the mermaid from drowning and thus believed the existence of mermaids. For this reason, she argued with the archaeology professor and vowed to find evidence. She returned to her hometown, Xingyue Bay, and joined the rescue team of the resort. In the team, she met An Xida who had left the sports arena and came here as a life-saving member. She accidentally noticed a mermaid totemin An Xida’s body. In order to prove that An Xida is a mermaid, Shen Muxin resorted to various methods, but a lot of jokes happened. Gradually, the two solved their misunderstandings and had feelings for each other. They finally managed to unveil the mystery of the mermaid together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   WeTV Only
   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   WeTV Only
   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   VIP
   updated to 10

   City of Streamer

   City of Streamer

   WeTV Only
   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.