สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย
   WeTV Only

   WeTV Brand Ambassadors

   Official Announce

   VIP
   2020-07-04

   CHUANG 2020

   CHUANG 2020's fun previews

   WeTV Only
   2021-04-29
   VIP
   2020-05-10

   CHUANG 2020: All Star Rating

   The whole process of the trainees' ranking.

   VIP
   2020-09-12

   The Coming One - Super Band

   The Coming One - Super Band

   VIP
   2020-06-28

   CHUANG 2020: Extra

   VIP Extra Scene

   VIP
   2021-04-26

   CHUANG 2021: Dorm Diary

   CHUANG 2021: Dorm Diary

   VIP
   2021-04-27

   CHUANG 2021: Practice Room

   CHUANG 2021 Practice Room

   VIP
   2021-02-28

   CHUANG 2021: All Star Rating

   The whole process of the trainees' ranking.

   WeTV Only
   2020-09-22

   Jackson's Doki Channel

   The fitness room becomes a disco.

   WeTV Only

   When We Write Love Story

   Love story about meeting in the parallel universe.