สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English
   Fast Track
   updated to 16

   Candle in the Tomb: The Worm Valley

   Candle in the Tomb: The Worm Valley

   Full

   Candle in the Tomb: The Lost Caverns

   YueMing Pan's version of Hu Bayi leads the adventure

   WeTV Only
   Full

   Candle in the Tomb:the Wrath of Time

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   WeTV Only
   Full

   Candle in the Tomb: The Weasel Grave

   To see how Ethan Ruan and his friends survive.

   WeTV Originals
   Full

   After Dark

   After Dark

   WeTV Only
   Full

   Candle in the Tomb: the Ancient City of Jingjue

   Jin Dong, Joe Chen unlock an adventure in the tomb

   WeTV Only
   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty