สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Top Hits

   1/2
   VIP
   updated to 166

   Soul Land

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   Original
   Full

   The Founder of Diabolism

   The youth from clan of cultivators killed the devils for the others

   VIP
   Full

   Spicy Girl

   Please start your performance.

   WeTV Only
   Full

   Thousand Autumns

   A grandmaster practices martial arts techniques in human world.

   Full

   The Founder of Diabolism Q

   Warm and Healing Daily Life

   Original
   Full

   Scumbag System

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!

   WeTV Only
   Full

   Swallowed Star

   Human evolution is the only answer.

   WeTV Only
   Full

   Full-Time Magister SS1

   The Way to Growth, Encouragement and Self-improvement

   WeTV Only
   Full

   The King's Avatar (Dongman)

   Ten years of blood writing esports brilliant

   Full

   The King's Avatar S2

   Team remains, honoring still!

   Latest

   1/3
   VIP
   updated to 166

   Soul Land

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   Original
   Full

   The Founder of Diabolism

   The youth from clan of cultivators killed the devils for the others

   WeTV Only
   Full

   Swallowed Star

   Human evolution is the only answer.

   WeTV Only
   Full

   Thousand Autumns

   A grandmaster practices martial arts techniques in human world.